NL

INTERNATIONAAL NETWERK

PROFESSIONEEL NETWERK

EuroPR is een hecht professioneel netwerk van Europese communicatie adviesbureaus. EuroPR beschikt over nauwe contacten met bureaus in de USA en heeft ook wereldwijd samenwerkingsverbanden. Vanwege de uitstekende spreiding kan het netwerk prima worden ingezet voor het 'runnen' van grote Europese projecten of voor het bedienen van wereldwijd opererende bedrijven.

Het EuroPR-netwerk bestaat uit locale kleinere communicatiebureaus met eenzelfde klantgerichte instelling.

Bij EuroPR aangesloten bureaus als Effect staan garant voor korte communicatielijnen, heldere afspraken en deskundigheid. Intensieve betrokkenheid en een hele effectieve manier van werken zijn ook hier gewaarborgd.

WAAROM KIEST U VOOR EURO PR?

Prijs/ kwaliteit

  • Lage centrale administratiekosten
  • Transparante fee-structuur
  • Managementrapportages met budgetbewaking

Expertise

  • Kennis van media per land
  • Kennis van specifieke sectoren en markten per land

Consistentie

  • Van boodschappen over de grenzen
  • Van servicestandaarden in verschillende landen

Flexibiliteit

  • Snelle responsetijden
  • Waarborgen van behoeftes van locale dochteronder- neming en tegelijkertijd koppelen van deze lokale behoeftes aan de corporate doelstellingen
  • Vaststellen van voorkeurmarkten

WANNEER KIEST U VOOR EURO PR?

U kiest voor EuroPR wanneer u als niet-Europese onderneming voet aan de grond wilt krijgen in de Europese markt. Met 'de Europese Markt' bedoelen wij alle - of een selectie van - Europese landen afzonderlijk.

Voor regelgeving over 'De Europese Markt' moet u in Brussel zijn.

Voor het vermarkten van een bepaald product is het niet raadzaam de Europese landen op één universele manier te benaderen. Europa is een lappendeken van landen met allemaal hun eigen manieren en gewoontes.

De bij EuroPR aangesloten bureaus beschikken over alle benodigde kennis van hun eigen land en kunnen daarnaast op een efficiënte en kostenbesparende manier samenwerken met aangesloten collegabureaus.

MEER WETEN ?